top of page
IMG_1035.png

จุดเริ่มต้นของ ฮีโร่

    เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน โดยในช่วงเวลานั้นคุณพ่อและคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้อาศัยอยู่ภายในบ้านกลางสวน ที่พบเจอ ปัญหาหลังคาที่แก้ไม่หาย ทั้งในเรื่องของ อากาศที่ร้อน อบอ้าว มีเสียงดังรบกวนเวลาฝนตก ส่งผลทําให้นอนหลับยาก

       ทําการเรียกช่างมาดูเพื่อแก้ไขโดยช่างแนะนําให้เปลี่ยนหลังคาเป็น หลังคา PU ค่าบริการติดตั้งรวมสินค้า 80,000 บาท สําหรับพื้นที่ 50 ตร.ม. เนื่องจากไม่มีความรู้ทางด้านช่าง ไม่มีทีมงาน จึงได้แต่อดทนไม่เปลี่ยน เพราะราคาสูง จึงได้หาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและที่สําคัญ ต้องติดตั้งง่าย ทุกคนทําได้ และราคาไม่แพง

    จนได้มาเจอแผ่นติดหลังคาฮีโร่ จึงทดลองติดตั้งโดยให้พี่ชาวสวนช่วยกันติดผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด ทําให้โปรเจคแรกของเราคือการส่งสินค้าให้ศูษย์ผู้สูงอายุ สะพานสูง เพราะเข้าใจความทรมานของผู้สูงอายุดี

    ฮีโร่มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการติดตั้ง เพื่อให้มีความคงทน และมาตรฐานเดียวกัน ด้วยแผ่นติดหลังคานวัตกรรมเยอรมันร่วมกับผลิตภัณฑ์ของฮีโร่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหลังคารั่วซึม บ้านร้อน เสียงดังเวลาฝนตก ปัญหาเหล่านี้ฮีโร่จะไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาของคนไทยอีกต่อไป

IMG_0756.JPG
bottom of page